Opdatering af kontrakter

Nogle har modtaget en mail fra HR med et link til en opdatering af ansættelseskontrakten. Andre vil modtage mailen i den kommende tid. Den udsendes til alle, der er ansat før 1. januar 2018. Folk ansat efter denne dato har underskrevet en opdateret kontrakt.

Opdatering er den konkrete udmøntning af en mail fra Michael Kaas, udsendt 16. juni 2017, altså for næsten halvandet år siden. Mailen hedder Nye ansættelsesforhold i forlængelse af fusion og er udsendt til alle.

Ifølge HR-afdelingen bliver følgende ændret i kontrakten.

  • Ansættelsesmyndighed (arbejdsgiver) ændres fra Selandia til ZBC. Det er en naturlig konsekvens af fusionen.
  • Lønnen skrives direkte ind i kontrakten. Den har hidtil ligget i tillæg til kontrakten, som er udfærdiget hvis man har fået tillæg eller lignende. Det er en ren praktisk foranstaltning.
  • Der indskrives en formulering om, at man kan få ændret sit arbejdssted eller sendes ud til opgaver hos samarbejdspartnere eller kunder.

Det sidste har givet anledning til undren, for hvad betyder det, at man kan sendes ud til samarbejdspartnere eller kunder eller ændre afdeling?

Jeg har vendt den med GL, som har læst det igennem. De gør især opmærksom på to ting i den forbindelse: For det første kan skolen allerede sende os ud til samarbejdspartnere. Det sker blandt andet når vi er censorer og deltager i brobygningsaktiviteter. Det er ikke deres vurdering, at opdateringen af kontrakt vil ændre dette.

For det andet fremgår det af brevet fra juni 2017, at væsentlige ændringer skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel. Det svarer med andre ord til at blive opsagt, for så at få tilbudt et arbejde et andet sted. Alternativet, såfremt der ikke er arbejde til en i Slagelse, er, at man bare bliver opsagt UDEN at få tilbudt arbejde andet sted. Derfor må det betragtes som en fordel for os som medarbejdere, lyder altså vurderingen fra GL.

HR forklarer, at det er indskrevet på grund af standardiseringen af kontrakter, og at der er afdelinger, som i langt højere grad end os udlånes til samarbejdspartnere, for eksempel folkeskoler.

GL anbefaler, at vi især har fokus på to ting, når vi skriver under, men selvfølgelig læser kontrakten grundigt igennem og sikrer os, at der ikke er opstået fejl:

  • At det fremgår, at arbejdstedet (indtil videre) er Slagelse. Dette bør stå i punkt 5.
  • At den angivne løn stemmer overens med den løn, man faktisk er indplaceret på.

Inden brevet blev udsendt den 16. juni 2017 blev tillidsrepræsentanterne hørt. Der blev dengang ikke fundet nogen anledning til bekymring. Tværtimod delte man GLs opfattelse af, at det må betragtes som en fordel, at man kunne flyttes til en anden afdeling, da alternativet ville være en opsigelse, og varslen er den samme.

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål eller kommentarer, er man meget velkommen til at hive fat i mig på jhmo@zbc.dk eller personligt, så vil jeg forsøge at undersøge og afdække nærmere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *