Lektionen

Dagens program

 • Opstart og opsamling på teksten og på sidste gang
 • Klip fra Historien om Danmark
 • Gruppearbejde med arbejdsspørgsmål
 • Pause
 • Fælles opsamling på arbejdsspørgsmål
 • Arbejde med projekter

Arbejdsspørgsmål

Vi har allerede været inde på samfundets betydning for den industrielle revolution. Vi har talt om, hvordan det var nogle særlige samfundsmæssige forhold der betød, at det var England, der blev centrum for industrialiseringen.

I dag vender vi det om. Vi skal arbejde med, hvilken betydning den industrielle revolution fik for samfundet. Det gør vi med et særligt fokus på urbaniseringen og arbejderbevægelsen. Det er vigtigt at understrege, at det blot er et nedslag. Industrialiseringen havde mange andre konsekvenser for vores samfund end bare det.

I grupper af 3-4 personer, som I selv sammensætter skal I diskutere nedenstående spørgsmål. Tag notater og skriv dem ind i tekstboksen nedenunder sammen med navnene på deltagerne i gruppen.

Spørgsmål: 

 • Hvem søgte fra landet mod byerne under den industrielle revolution og hvorfor?
 • Hvordan var levevilkårene og arbejdsforholdene for arbejderne i byerne? Hvorfor var forholdene sådan?
 • Hvad gjorde arbejderbevægelsen for at forbedre vilkårene for arbejderne? Hvad var reaktionen?
 • Hvilke spor har arbejderbevægelsens kamp sat på vores samfund i dag? Hvordan ville vores samfund være forskelligt, hvis ikke der havde været en arbejderbevægelse?
 • Hvad er egentlig sammenhængen mellem de teknologiske landvindinger i den industrielle revolution, urbaniseringen og arbejderbevægelsen?