Lektionen

Dagens program

 • Filmklip om tekstilindustrien
 • Introducere og repetere begreber, som vi skal bruge i dag: Teknik/teknologi, teknologiinterne forudsætning, push/pull og proaktiv/reaktiv.
 • Gruppearbejde: Benytte begreberne på dagens tekst
 • Pause
 • Fælles opsamling på gruppearbejdet
 • Arbejde med tidslinjer
 • Arbejde med projekter

Filmklip: Om tekstilindustrien

Nedenstående filmklip viser forskellen på produktion af tekstiler før og under den industrielle revolution. Tekstilindustrien var en af de vigtigste faktorer i den industrielle revolution.

Klippet er en del af en film om vandmøllens betydning for industrialiseringen. Derfor har den sit fokus der og ikke på dampmaskinen. Sidst i klippet nævnes det dog, at dampmaskinen efterhånden udkonkurrerede møllen, og at fabrikkerne dermed kunne bygges hvor som helst, og ikke nødvendigvis op af et vandløb.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=ssi6ZXrp2_s&feature=youtu.be&t=2m50s”]

Begreber

Forskellen mellem teknologi og teknik

Læs også om forskellen her (kræver login til Systime)

Teknik er måden at gøre tingene på. For eksempel er teknikfag undervisning i at udføre forskellige typer af arbejde.

Teknologi er teknikken blandet med organisation, viden og produkt.

Vi kan tage udgangspunkt i en tekstilfabrik.

Den bruger nogle teknikker, som har eksisteret længe, for eksempel kartning af uld og vævning af stof. De havde foregået i de små hjem i mange år.

Derudover indgår noget viden i form af nogle teknologinterne forudsætninger. Man havde en anden teknologi i form af vandmøller som drivkraft. Samtidig er væven og kartningen også i sig selv teknologiinterne forudsætninger.

Endelig er det også nødvendigt med noget organisation. Det foregår i dette tilfælde på selve fabrikken. Hvis vi kun havde teknik og viden men ingen organisation kunne vi jo risikere, at vi vævede stof på tomme væve, fordi vi ikke forinden havde kartet uld og lavet tråden, eller at fabrikkerne ville stå tomme, fordi der ikke var hyret nogen arbejdskraft.

Til sidst er også produktet en del af kassen. Det er det produkt, som kommer ud af teknologien, i dette tilfælde tekstiler.

Repetition af begreber

Proaktiv/reaktiv vurdering (læs mere hos Systime – kræver login)

Push/pull (læs mere hos Systime – kræver login)

Teknologiintern forudsætning

Arbejdsspørgsmål

Skriv svarene i kommentarboksen herunder. Vi taler desuden om den i anden lektion

 • Foretag en teknologianalyse af jernbanen ved hjælp af trekassemodellen
 • Hvilke teknologiinterne forudsætninger skulle der til for en storstilet produktion af stål?
 • Kom med eksempler på, hvad der kunne indgå i hhv en proaktiv og reaktiv analyse af dampskibets konsekvenser.
 • Hvilke eksempler på pull-teknologier kan I finde fra dagens tekst? Og er der nogle eksempler på push-teknologier?