Konceptudvikling og værktøjer

Idégenerering og konceptudvikling

Det er vanskeligt at være sjov på kommando. Selvom man ellers altid er god for en sjov kommentar, kan de færreste finde et godt svar på opfordringen “Prøv at sige noget sjovt”.

Sådan er det også med kreativitet helt generelt. Selvom man ellers er god til at tænke i kreative løsninger, er det vanskeligt bare at være kreativ helt ud af det blå. At finde på en kreativ løsning her og nu.

Der vil ganske ofte ske en af to ting: Enten vil de uendelige muligheder efterlade en på fuldstændig bar bund. Når mulighederne er uendelige, hvordan skal man så vælge en vej at gå ned ad? Eller også vil man uforvarende komme til at kopiere en allerede eksisterende idé.

De fleste har brug for en ramme at være kreativ i. Når vi skal lave et nyt spil (eller en ny film, bog, maleri, sang eller et andet kreativt værk) har vi ikke den ramme på forhånd. Der er (som regel) ingen, der har givet os et problem at udtænke en kreativ løsning til. Der er ingen, der har udstukket rammen.

Derfor kan vi blive nødt til selv at udstikke den ramme. Selv at stille nogle spilleregler op, som styrer vores idégenerering. Det kan virke som en begrænsning af kreativiteten, men det er det ikke. Det ved også filmskaberen, digteren, forfatteren og meget andet Jørgen Leth. Han har sagt følgende:

Det er stimulerende at have nogle regler, man kan rette sig efter. (…) Det er en forudsætning for frihed. Jeg føler, at så snart jeg har nogle spilleregler, så kan jeg boltre mig frit. Det er virkelig min erfaring.

– Jørgen Leth i samtale med Svend Brinkmann om frihed. 

Idékort

I computerspilsbogen nævnes nogle af de mange metoder, man kan bruge til at styre sin idéudvikling. Vi vil prøve en af dem nu.

Alle i klassen tager to lapper papir. På hvert stykke papir skrives et ord eller begreb. Det kan være hvad som helst, der falder dig ind. Det kan være dagligdags ting, følelser, historiske epoker, stemninger,

Herefter deler vi os op i grupper. Hver gruppe tager 3-4 sedler med tilfældige ord på. Opgaven er nu at finde en idé til et spil, som tager udgangspunkt i de ord, der står på sedlerne.

Vil man senere gentage øvelsen alene, kan man finde ordene ved at slå op på tilfældige steder i en ordbog eller ved at bruge en random word generator. 

I skal ikke føle jer forpligtede af de idéer, I udvikler i dag eller i et eventuelt nyt forsøg. Øvelsen er tænkt som metode til at åbne kreativiteten, ikke fastlåse jer i en uheldig kombination af ord.

Enkelhed og Minimal viable product

Når idéen skal udvikles til koncept er det afgørende, at det ikke bliver for kompliceret. Undgå for alt i verden at måle jeres idéer op mod store, populære spil. Det svarer til, at man vil skrive en bestsellerroman i dansk eller bruger et video-forløb i Kom/IT til at lave en hollywood-film. De store spil har krævet fuldtidsarbejde af store hold af professionelle udviklere og har i mange tilfælde kostet flere hundrede millioner at udvikle. I er – med al respekt – gymnasieelever på et c-fag med et stærkt begrænset antal timer. Det betyder ikke, at I ikke kan lave et flot spil, der er sjovt at spille. Blot at I skal tænke i at gøre det enkelt.

En god måde at koge konceptet helt ned på er at begynde med at tænke det som brætspil. På den måde fjerner man alle lag af lyddesign og grafik og står tilbage med den rene rå spilmekanisme. Det kan være en god idé at lave brætspilsprototyper, men det når vi ikke i denne sammenhæng. Prøv i stedet bare at tænke, hvordan jeres idé skulle forme sig, hvis det var et brætspil.

Herefter går man i første omgang efter at udvikle minimal viable product: En version af jeres spil, hvor der kun er det med, som er absolut nødvendigt for at få det til at fungere. Er der tid til overs, kan man bygge noget nice-to-have oven på det. Er der meget tid til overs, kan man bygge meget nice-to-have på.

Værktøjer

I bestemmer selv, hvad I vil bruge til at udvikle spillet. Jeg vil her introducere to muligheder.

Scratch: Det mest enkle. Anbefales til dem, som ikke har nogen erfaring med at programmere eller erfaring med andre programmer. Ved hjælp af foruddefinerede kodeblokke kan man programmere figurer og baggrunde til forskellig adfærd. Scratch vil blive gennemgået i fællesskab. Kan kun bruges til 2d-spil. Scratch er et online-værktøj, så det skal ikke downloades eller installeres.

Unity3d: Anbefales til dem, som har erfaring med at programmere (C#). Et noget mere kompliceret program og et professionelt værktøj, som giver endeløse muligheder, men som man også risikerer at fare vild i. Kan bruges til både 2d og 3d spil. Hvis man vil bruge Unity3D skal det downloades og installeres.

Begge programmer er gratis at bruge (Unity3D med masser af tilkøbsmuligheder) og begge programmer har masser af tutorials på youtube og andre steder. Der gíves ingen rabat i bedømmelsen, fordi man har valgt den svære løsning. Det er bedre at aflevere et gennemført og færdigt spil i Scratch, end noget der ikke virker i Unity3d.