Idéhistorie som fag

Faget idéhistorie har tre ben: Almen historie, idéhistorie og teknologihistorie.

Det kan med fordel forstås som tre forskellige tilgange til genstande, idéer og begivenheder med tre forskellige metoder og fagligheder, som til sammen beskriver faget.

Det skal altså ikke forstås som historien om teknologier, historien om idéer og historien om det almene. Det skal forstås som et teknologihistorisk perspektiv, et idéhistorisk perspektiv og et almenhistorisk perspektiv på en genstand, idé eller begivenhed.

Faglige mål

Ifølge de faglige mål hentet fra fagets bekendtgørelse, skal I lære at…

 • redegøre for væsentlige idéhistoriske og teknologihistoriske udviklingslinjer og begivenheder fra oldtiden til i dag
 • sammenligne udviklingen og brugen af ideer og teknologi på tværs af kulturer på forskellige niveauer, fra det lokale til det globale
 • analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds- og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk innovation, herunder vekselvirkning med naturen
 • analysere samspillet mellem ideer, teknologier, natur og samfund, herunder betydningen for den menneskelige eksistens
 • analysere konkrete faglige problemstillinger under inddragelse af forskelligartet historisk materiale
 • diskutere aktuelle problemstillinger med udgangspunkt i fagets perspektiver, herunder reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende
 • behandle problemstillinger i samspil med andre fag
 • demonstrere viden om fagets identitet og metoder

Kernestoffet er…

 • idéhistoriske, teknologihistoriske og almenhistoriske udviklingslinjer fra oldtiden til i dag
 • natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
 • samspillet mellem ideer, teknologier, samfund og videnskab, herunder teknologisk videnskab
 • erkendelsesteoretiske, etiske, livsfilosofiske og kulturelle aspekter ved udvikling og brug af teknologi
 • forskellige tilgange til anvendelser af teknologi, ideer og historie. Der skal indgå materiale på engelsk samt, når det er muligt, på andre fremmedsprog.