Klubmøde den 24. januar 12:10-12:40

Vi holder klubmøde den 24. januar fra 12:10-12:40. Mødet holdes i lokale 2100.

Der er en kort dagsorden, der lyder som følger:

  • Det stigende arbejdspres og håndteringen af dette. Når vores arbejdsbelastning udregnes, bruges en såkaldt effektiviseringsfaktor. Det er et tal, som vores arbejdstid ganges, når det udregnes. Tendensen er, at vores arbejdsbelastning hele tiden bliver større.I 2015 var faktoren, som vores arbejdstid ganges med 0,92, i 2016 var den 0,87, i 2017 0,85 og i 2018 var den 0,8, for så at stige til 0,85 igen i anden del af 2018. 0,8 svarer til, at der er kommet en hel ekstra arbejdsdag på, i forhold til, hvis ikke der var en effektiviseringsfaktor.

    Der ligger i sagens natur en diskussion med ledelsen om, hvordan vi håndterer dette og om vi (trods omprioriteringsbidrag mv.) kan bremse og måske endda vende udviklingen. Men det vil også være godt, hvis vi som kolleger drøfter, om der er noget vi kan gøre. Det kan være erfaringsudveksling/vidensdeling, kulturændringer, samarbejder eller noget helt fjerde.

  • Orientering om løn. Der vil formentlig være nyt inden vores møde.
  • Eventuelt: Er der noget, vi skal have særlig opmærksomhed på i den kommende tid.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *