Lektion 4: En samfundsmæssig indfaldsvinkel til den industrielle revolution

Forberedelse

Urbanisering

En effekt af den industrielle revolution var urbanisering, altså det fænomen at folk flytter fra landet og ind til byerne.

Maskinerne overtog meget af det manuelle arbejde på landet, hvilket betød at mange landarbejdere mistede deres arbejde og indtægtsgrundlag. Til gengæld betød de mange nye fabrikker i byerne, at der var masser af arbejde at få der. Det fik folk til at søge fra land til by.

Der var tale om en enorm folkevandring. Manchester – som blev en stor by for tekstilindustri – voksede på 100 år fra 1750 til 1850 fra 1.700 til 400.000 indbyggere. I Tyskland, hvor den sit indbyggertal fra 200.000  til 4 millioner. Herhjemme femdoblede København sit indbyggertal fra 100.000 i 1800 til 500.000 i 1900.

Det gik ikke problemfrit. Hverken samfundet eller infrastrukturen var gearet til det. Der var ingen love, som forhindrede fabrikkerne i at forurene eller fabriksejerne i at udnytte arbejderne med børnearbejde og (med nutidens øjne) åbenlyst urimelige løn og arbejdsvilkår.

Der var heller ikke nok boliger til de mange tilflyttere og utilstrækkelige kloakeringssystemer betød. at der hurtigt blev spredt sygdomme. Se klippet herunder for at få et indtryk af forholdene i Manchester.

Fagforeninger og socialisme

Efterhånden opstod der en reaktion imod de dårlige forhold. Den beskrives i Systimes Teknologihistoriebog i kapitel 8.3 og 8.4 som skal læses til lektionen.

Arbejdsspørgsmål

Skriv en kort refleksion om, hvorvidt, hvordan og hvor man kan placere arbejderbevægelsen i trekassemodellen, hvis teknologien er dampmaskinen.

Lektionen

Dagens program

 • Opstart og opsamling på teksten og på sidste gang
 • Klip fra Historien om Danmark
 • Gruppearbejde med arbejdsspørgsmål
 • Pause
 • Fælles opsamling på arbejdsspørgsmål
 • Arbejde med projekter

Arbejdsspørgsmål

Vi har allerede været inde på samfundets betydning for den industrielle revolution. Vi har talt om, hvordan det var nogle særlige samfundsmæssige forhold der betød, at det var England, der blev centrum for industrialiseringen.

I dag vender vi det om. Vi skal arbejde med, hvilken betydning den industrielle revolution fik for samfundet. Det gør vi med et særligt fokus på urbaniseringen og arbejderbevægelsen. Det er vigtigt at understrege, at det blot er et nedslag. Industrialiseringen havde mange andre konsekvenser for vores samfund end bare det.

I grupper af 3-4 personer, som I selv sammensætter skal I diskutere nedenstående spørgsmål. Tag notater og skriv dem ind i tekstboksen nedenunder sammen med navnene på deltagerne i gruppen.

Spørgsmål: 

 • Hvem søgte fra landet mod byerne under den industrielle revolution og hvorfor?
 • Hvordan var levevilkårene og arbejdsforholdene for arbejderne i byerne? Hvorfor var forholdene sådan?
 • Hvad gjorde arbejderbevægelsen for at forbedre vilkårene for arbejderne? Hvad var reaktionen?
 • Hvilke spor har arbejderbevægelsens kamp sat på vores samfund i dag? Hvordan ville vores samfund være forskelligt, hvis ikke der havde været en arbejderbevægelse?
 • Hvad er egentlig sammenhængen mellem de teknologiske landvindinger i den industrielle revolution, urbaniseringen og arbejderbevægelsen?
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments