Computerspil

Vi vil slutte skoleåret af med at prøve at lave computerspil.

I den forbindelse vil vi lave tre forskellige nedslagspunkter:

1: Noget teori, hvor vi vil se lidt nærmere på forskellige spillertyper og på, hvad et computerspil egentlig er.

2: Noget metode, hvor vi vil genbesøge noget idéudvikling og tale om iterative processer.

3: Og noget teknisk, hvor jeg vil anbefale, at I bruger det ret ukomplicerede og basale værktøj Scratch. Hvis I har erfaring med andet spiludviklingssoftware, må I gerne bruge det.

Vi vil afslutte forløbet med at alle får mulighed for at prøve hinandens spil, men vil i øvrigt hverken lave fremlæggelser eller rapporter til dette uigenkaldeligt sidste forløb.

Som planen ser ud har vi to gange to timer plus to hele blokdage tilbage i skoleåret. Tidsplanen vil se ud som følger:

I de første to lektioner vil vi introducere teorien og værktøjet Scratch.

I de næste to lektioner vil vi tale om metoder, og I vil lave grundidéen til jeres spil. Når vi gør dette efter introduktionen til Scratch er det fordi, at det er en fordel, at I kender systemets muligheder og begrænsninger inden I går i gang.

På den første blokdag skal I udvikle spillene på Scratch og på den anden og sidste blokdag vil I få lejlighed til at afprøve og kommentere på hinandens spil.

Under hele forløbet (bortset fra første gang) vil jeg tilbyde, at man kan få mundtlig videofeedback på sit eksamensprojekt. Der vil i den forbindelse IKKE blive givet karakterer, men formativ feedback på både indhold og form.

Teori og Scratch

Vi begynder med at tale om, forskellige spillertyper. Det kan man læse mere om her.

Herefter skal vi tale om, hvad et spil overhovedet er. Det kan man læse om her.

Herefter vil vi se nærmere på Scratch.

Endelig vil I få lejlighed til at følge forskellige tutorials i Scratch. Man finder dem ved at klikke på Tutorials i øverste menu på Scratch-skærmbilledet.

Metode

I forhold til metode, vil vi især fokusere på to ting. Iterativ proces og idéudvikling.

Iterativ proces kan man læse meget mere om lige her.

Idéudvikling har vi allerede været inde på, da vi lavede 6-sekunders-video, men der står endnu mere om det her.

I gang med konceptet

Resten af dagens to lektioner skal I bruge på at komme i gang med konceptet. I kan arbejde alene eller i grupper på op til tre. Overvej, hvorvidt det er praktisk nemt for jer, at arbejde i grupper. Hvis I for eksempel har en dårlig netforbindelse, en dårlig mikrofon eller andet, som vanskeliggør samarbejde over nettet, er det måske en god idé at arbejde alene.

Herefter skal I gå i gang med idéudviklingen. Husk i den forbindelse KIE-modellen.

Begynd i det kreative rum. Her er alting muligt. Ingen idéer er for store eller skøre til at kunne lade sig gøre. Brug en metode til idéudviklingen, for eksempel idékort. Man behøver ikke lave fysiske kort, hvilket kan være vanskeligt, når vi ikke sidder i samme lokale. I stedet kan man bruge en random word generator til at vælge ordene, der skal blive til ens idé.

Når I har en idé, som I er tilfredse med, skal I bevæge jer over i det innovative rum. Det er her, idéen skal ændres til noget, som faktisk kan bruges. Sørg for, at det er praktisk muligt at lave i scratch. Sørg også for, at det lever op til den teori, vi gennemgik sidste gang. Er der for eksempel et klart mål, som spilleren skal opnå? Og noget modstand, som skal forhindre vedkommende i at opnå det?

Når I har et klart koncept, bevæger I jer over i det entrepenante rum. Det er her, vi også vil befinde os, når vi har blokdage. Her programmerer I spillet i scratch. Husk at arbejde iterativt. Bliv hurtigt færdige med første udkast af spillet og få det testet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *