Vold

I de næste tre uger skal vi arbejde med begrebet vold gennem tiden. I den anledning skal vi se på to forskellige ting.

For det første skal vi se på, hvordan begrebet vold har ændret sig gennem tiderne. Her skal vi have introduceret fagudtrykket begrebshistorie. Derefter skal vi se nærmere på hvorfor opfattelsen af vold har ændret sig gennem tiderne.

Men først skal vi have introduceret og eksemplificeret udviklingen i vold gennem tiden. Det gør vi ved hjælp af dokumentarudsendelsen Danmarkshistorien på vrangen. Vold gennem tiderne.

Mens vi ser den, skal I tage noter til to ting:

1: Hvordan bruges begrebet vold, og hvilke andre begreber bruges, om noget vi forbinder med vold. Dette skal vi bruge i næste uge, hvor vi skal tale om begrebshistorie.

2: Hvad var begrundelsen for at bruge vold, og hvordan ændrede den sig gennem tiderne. Det skal vi bruge i ugen efter.


På grund af corona-lukningen griber vi de to timer i uge 12 og 13 anderledes an end hidtil planlagt. I stedet for at diskutere emnet i timerne, skal I skrive en kort afløsningsopave om emnet.

Inden I skriver opgaven skal I se dokumentaren Danmarkshistorien på vrangen. Vold gennem tiderne, hvis ikke allerede I har set den. Det har I, hvis I var til stede i vores lektion i uge 11, men da der var stort fravær den dag linker jeg til den igen.

Derudover skal I læse afsnittet om begrebshistorie i Systimes idéhistoriebog. Der er et direkte link her.

Opgaven, I skal skrive, skal være 1-2 sider lang, og bør som udgangspunkt kunne skrives i de to lektioner, vi har til rådighed i uge 12 og 13 + den tid, I ellers ville bruge på lektier til timerne.

Den skal dække følgende:

1: En meget kort (5-10 linjer) redegørelse for, hvad begrebshistorie er.

2: En analyse af udviklingen af begrebet vold på baggrund af dokumentarudsendelsen. Analysen bør fylde cirka halvdelen af jeres opgave. I kan for eksempel komme ind på:

  • Hvad forbandt man med begrebet vold i oldtiden, middelalderen, 1800-tallet og i dag?
  • Hvilke andre begreber brugte man om handlinger vi i dag vil karakterisere som vold?

3: En diskussion og vurdering af, hvad man kan sige om (mindst en af) de forskellige tider, der dækkes i dokumentarudsendelsen, ud fra hvordan begrebet vold blev defineret og opfattet på den tid.

Opgaven skal afleveres senest søndag den 29. marts, altså dagen inden, vi efter planen genoptager den almindelige undervisning.

Spørgsmål af hvilken som helst karakter kan til hver en tid rettes til mig på Lectio eller på jhmo@zbc.dk.