SO5: DHO

DHO’en kommer til at omhandle ungdomskultur og identitetsdannelse. Vi sætter scenen med et af mange mulige eksempler på dette, nemlig punk-kulturen.

I skal derfor se første afsnit af dokumentarserien Punkens historie. Undervejs skal I prøve at reflektere over og besvare følgende arbejdsspørgsmål:

  1. Hvad består kulturen af? Hvilke ritualer, symboler, normer, sprogbrug, stilarter m.m. samles de om?
  2. Hvilke identiteter opstår omkring kulturen? Hvordan definerer dens tilhængere sig selv?
  3. Hvad springer kulturen ud af? Hvad er den et oprør imod? Hvad vil den gøre op med?
  4. Hvordan reagerer omverdenen på kulturen?
  5. Kan du se paralleller til andre ungdomskulturer?

Vi samler op på det i morgen, hvor vi også skal lave en fagevaulering.