Rapport til remix

Krav til rapporten

Du skal aflevere dit remix sammen med en rapport. I rapporten skal du (som minimum) komme ind på følgende:

Metode: Idéudvikling, skitser, søgning efter materialer, ophavsret.

Teori: Læs kapitel 2.2 i Kom/IT A-bogen. Diskutér på den baggrund hvilken teoretisk model, der passer bedst på dit remix og hvorfor.

Rapporten skal afleveres senest søndag den 25. marts på fronter.