Rapport til apps

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres rapport. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

I skal ikke besvare emnerne punkt for punkt. Hvis I har en anden måde at strukturere og disponere jeres rapport på, så gør endelig det. Tag gerne udgangspunkt i jeres egen proces.

Generelt er det en rigtig god idé at skrive både om metoden (processen) og teori (produktet).

I forhold til processen kan I for eksempel komme ind på:

  • Metoder til idé- og konceptudvikling.
  • Rollefordeling i gruppen og koordinering af samarbejdet.
  • Skitser, storyboards og flowcharts.
  • Tests og eventuelle ændringer, I har lavet på baggrund af dem.
  • Selve produktionen af apps. Programmer, der er brugt, uddrag af, hvordan det er kodet.

I forhold til teorien kan I for eksempel komme ind på:

  • Kommunikationsteori, for eksempel kommunikationsmodeller, afsenderanalyse og modtageranalyse.
  • Designteori, herunder gestaltlove, farver og typografi
  • Interaktionsdesign, herunder Jakob Nielsens heuristikker.

Vær opmærksom på, at I får lov at læse hinandens rapporter og være med til at bedømme dem.