Oplæg

Gå sammen med jeres netværksmakker og vælg et af jeres produkter eller aspekter fra begge jeres produkter. Lav derpå et oplæg om de(t) produkt(er), I har valgt. I må gerne lave en visuel præsentation.

Nedenstående er idéer til emner, I kan komme ind på i jeres oplæg. Listen er ikke nødvendigvis fuldstændig. Hvis I har gjort jer andre tanker og brugt andre teorier og metoder undervejs, skal de med.

  1. Redegør for modtageren. Hvilken målgruppe henvender I jer til? Hvad ved I om den? Beskriv den ved hjælp af en målgruppepersona. Hvordan kan I underbygge jeres viden?
  2. Redegør for valg af medie(r). Hvilke(t) medie(r) har I valgt og hvorfor? Hvordan understøtter medierne afsender, modtager og budskab?
  3. Redegør for jeres budskab og kodning. Hvilket budskab bruges i jeres produkt? Hvordan har I pakket jeres budskab ind? Farver, balance, tekst, skrifttype? Hvad med appelformer, AIDA-modellen?
  4. Tag os igennem processen? Hvordan har i grebet opgaven an rent praktisk? Hvordan har idéudviklingen og tidsplanlægningen fungeret? Tag gerne skitser, flowcharts eller storyboards med i oplægget.
  5. Vurder jeres produkt. Er I tilfredse? Hvordan kunne I have forbedret det? Hvilken effekt kan det have til målgruppen, og hvorfor?
  6. Perspektivér. Hvad skulle laves anderledes, hvis målgruppen var en helt anden? Har I ladet jer inspirere af andre kampagner eller produkter? Er der andre perspektiveringsmuligheder.

Oplæggene skal være klar til at blive holdt i uge 43, altså ugen efter efterårsferien.

Se Blooms taksonomi med eksempler fra Kommunikation og IT her.