Medie og kodning – elevoplæg

Hver netværksgruppe får udleveret et kommunikationsprodukt.

Grupperne forbereder hvert et mundtligt oplæg på 4-5 minutter. Oplægget tilrettelægges på en måde, hvor alle i gruppen får lejlighed til at sige noget. Lav en visuel præsentation, som I kan tale ud fra.

I oplægget skal I fortælle om medie og kodning. Følgende er idéer til, hvad I kan komme ind på. Man behøver ikke komme ind på det hele, og ligesom man godt må komme ind på ting, der ikke står i listen:

  • Hvilket medie er brugt?
  • Kan I komme med et bud på, hvorfor det medie er valgt?
  • Hvilken typografi er brugt i forskellige dele af produktet?
  • Hvilke farver er brugt? Hvilken betydning har det?
  • Kan produktet analyseres med AIDA-modellen?
  • Hvordan er produktet balanceret?

1: Avisannonce

2: TV-reklame

3: Twitter-opslag

4: Infografik

5: Outdoor-reklame

6: Katalog

7: Kampagneplakat

8: Reklameplakat