Lektionen

Program

  • Opstart og opsamling på dagens tekst
  • Filmklip fra filmen Why the Industrial Revolution happened here
  • Gruppearbejde – debat
  • Pause
  • Debat fortsat
  • Arbejde med projekter

 

Gruppearbejde – debat

[su_table]

Pligtetik Nytteetik
Fabrikkerne Manja
Marie
Signe S
Alexander
Julie
Mikkel
Laura
Niels
Transporten Mathias
Mia
Iben
Signe L
Maggie
Sarah
Waldemar
Amanda
Handlen Charlotte
Anders
Sif
Andryana
Romsan
Mette
Lykke
Keena

Brug kommentarfelterne til at skrive et kort oplæg om “jeres” holdning til det, der står uden for jeres gruppe, altså enten fabrikkerne, transporten eller handlen. “Jeres” holdning er bestemt af, hvad der står ovenover jeres gruppe, altså enten pligtetik eller nytteetik.

I skal bruge resten af lektionen på det.

I runde to efter pausen skal I som gruppe gå ind og kommentere på de andre gruppers oplæg, så vi kan få en debat. I skal blive i den rolle, I har fået tildelt, altså enten nytteetik eller pligtetik.

[/su_table]