Kontrafaktisk historie

På baggrund af podcasten om Gutenbergs trykpresse skal I diskutere følgende kontrafaktiske problemstilling:

Hvad var der sket, hvis ikke Johan Gutenberg havde opfundet trykpressen?

I kan umuligt nå at afdække alle de konsekvenser, det ville have haft, men læg jeres eget fokus, som I bliver enige om, og diskutér det.