Kontekstualisme

Kontekstualisme handler om at undgå at tage tingene ud af en sammenhæng. Tager vi tingene ud af en sammenhæng, kan vi nemt ende med at konkludere ting, som ikke nødvendigvis er rigtige.

Man siger, at det er mennesket, der skaber historien, men også at det er historien, som skaber mennesket. Her menes selvfølgelig ikke rent biologisk, men vores identiteter, idéer, overbevisninger og opfattelser af verden omkring os og os selv er i høj grad skabt af historien.

Derfor er det ikke fair at måle amerikanere, der accepterede slaveri i USA efter vores moderne idealer. Deres opfattelser af sig selv og verden omkring dem var helt enkelt nogle andre.

Hvis vi som et tankeeksperiment forestiller os, at det om 100 år vil være utænkeligt at spise kød og holde dyr med det formål at slå dem ihjel og slagte dem, vil det heller ikke være fair at stemple nutidens mennesker som dyrehadere og koldblodige dyremordere. Vi er et produkt af den tid, vi er vokset op i og de idéer, som præger tiden, samtidig med, at vi selv kan være med til at flytte idéerne.

Lektien nævner fire kontekster, man kan undersøge, når man vil arbejde kontekstualistisk. Vi vil her arbejde med de tre første. Den sproglige kontekst er ret omfattende og kompleks, så den gemmer vi til en anden gang.

  • Individkonteksten ser på forfatterens liv og livssituation. Hvilke forudsætninger har han for at skrive? Hvad har han oplevet (og ikke oplevet)?
  • Situationskonteksten ser på de fællesskaber, som forfatteren i sin egen optik tilhører. I forhold til soldater fra 1. verdenskrig kan det være en del af den engelske hær, men måske også soldat helt generelt.
  • Kulturel/social kontekst ser på det, man kan kalde tidsånden, altså de generelle strømninger, som præger tiden. Tiden omkring 1. verdenskrigs udbrud var præget af nationalisme og krigsbegejstring.

Teksten, som I skal forsøge at analysere på denne måde er skrevet af Edwin Campion Vaughn, som vi er stødt på en gang tidligere i forløbet. Det er ham, som beskriver sine oplevelser ved slaget ved Passchendaele.

Her er et andet udsnit af hans dagbog. Det er skrevet efter at han har forladt England for at drage til Frankrig for at kæmpe. På dette tidspunkt var han 19 år gammel og var en af mange søskende i en middelklassefamilie fra London.

Teksten kan læses her.