Kampagne

Inden sommerferien lavede vi spil som en del af en kampagne for initiativet En Af Os.

Nu skal resten af kampagnen laves, dog med en lille ændring i forhold til det, casen lægger op til. I stedet for at lave en ren onlinekampagne, skal I lave (mindst) ét produkt til sociale medier og (mindst) ét analogt produkt.

Vi kommer til at køre forløbet relativt kort med stram tidsstyring, jævnfør nedenstående tidsplan.

Hele casen kan downloades her, hvis man har brug for at repetere afsender, krav, formål osv. 

[su_table]

Ugenummer Delmål
Første gang (uge 33) Opstart, Forundersøgelse
Anden gang (uge 33) Analyser og strategi
Tredje gang (uge 34) Idégenerering, idéudvikling
Fjerde gang (uge 35) Handlingsplan, medieplan og test af idé og budskab
Femte gang (uge 35) Medieproduktion
Sjette gang (uge 36) Effektmåling og test
Syvende gang (uge 36) Tilretning, rapportskrivning og aflevering

[/su_table]