Idéhistorie 3.g

En undervisningsbeskrivelse fra 2.g inklusive alt undervisningsmateriale kan downloades her.

Skoleårets forventede forløb:

  • Katastrofer – aktør/struktur, store teknologiske systemer, diskursanalyse (repetition).
  • SCOT og ANT – Social Construct of Technology og Aktør/Netværk-teori som er to metoder til at analysere teknologier.
  • Grønland og den globale historie.
  • Den industrielle revolution, herunder de store videnskabelige, politiske, teknologiske og levevilkårsmæssige forandringer der forårsagede den og som den medførte.
  • Tidslinjer.
  • Eksamensopgaver.

Program for uge 36-38

Gruppevis forberedelse af oplæg om en selvvalgt katastrofe med brug af selvvalgt metode. Mere her.

Program for 1. september

1: Forestillingen om den bedste af alle verdener.

2: Genopfriskning af diskursanalyse.

3: Læsning og diskursanalyse af kapitel fra Voltaires bog Candide.

4: Perspektivering: Hvad kan vi sige om tiden efter katastrofen og idéernes udvikling generelt ved at foretage en diskursanalyse af et kapitel fra en roman?

Program for 25. august

1: Gruppearbejde om Chernobyl-katastrofen med udgangspunkt i teori om aktør/struktur samt store teknologiske systemer. Man kan opfriske hukommelsen ved at se på en af de mange tidslinjer, der er optegne online, for eksempel denne.

2: Opsamling på gruppearbejde og fælles konklusioner.

3: Præsentation af jordskælvet i Lissabon.

Program for 18. august

1: DEPOSE-modellen, inklusive kort analyseøvelse med udgangspunkt i Tenerife-katastrofen.

2: Kompleksitet og kobling i store teknologiske systemer, inklusive kort analyseøvelse.

3: Filmklip om katastrofen på Chernobyl-værket.

4: Gruppearbejde om Chernobyl-katastrofen med udgangspunkt i teori om aktør/struktur samt store teknologiske systemer.

Program for 11. august

1: Hvad er en katastrofe. Definitioner og eksempler.

2: Aktør eller struktur. Hvad driver historien frem? Hvilke typer af aktører findes?

3: Kort redegørelse for Tenerifekatastrofen, verdenshistoriens hidtil værste flyulykke.

4: Analyse af Tenerifekatastrofen i grupper og fremlæggelse af denne.