Den gamle og almindelige teknologi

I bogen The Schock of the Old fra 2006 kom den engelske teknologihistoriker David Edgerton med et bud på, hvordan man kan se teknologihistorien nedefra og op. Kort fortalt er det en tilgang, hvor man har mere fokus på brug af almindelig og allerede eksisterende teknologi i stedet for at have sit fokus på nye opfindelser.

Hans pointe er, at en teknologi ikke bare er en statisk ting, som vedbliver med at være det samme fra den bliver opfundet til den en dag bliver overflødig og forsvinder igen. Teknologier bruges på nye og anderledes måder, udvikler sig, får nye formål, skal repareres, vedligeholdes og tilpasses.

Man kan læse mere om David Edgerton på DTUs hjemmeside her.

Vi ser afsnit 3 af dokumentarserien Anders Lund Madsen i Den Yderste By fra DR.

Notér undervejs nogle af de (gamle og almindelige) teknologier, der bruges i byen og tag stikord til, hvordan de bruges.

Efterfølgende går vi ud i grupper og tager én af teknologierne op. Undersøg teknologien ud fra Edgertons perspektiv. Tag noter. Overvej for eksempel følgende hjælpespørgsmål:

  • Hvilken kontekst bruges teknologien i, og hvorfor?
  • Hvordan adskiller måden, teknologien bruges på og den kontekst den optræder i, fra den måde vi er vant til? Hvilken tilpasning er der sket?
  • Er der sket nogen udvikling med teknologien i forhold til den måde, den oprindeligt er udviklet på?
  • Hvad er teknologiens betydning for de mennesker, som bruger den?