ANT og SCOT

ANT (Aktør-netværk-teori) og SCOT (Social Construct of Technology) er to forskellige tilgange til teknologi.

Udover de udleverede tekster, kan der læses lidt om de to tilgange på DTUs hjemmeside her: ANT og SCOT.

Analyseøvelse: ANT og Bellingcat

  • Hvilke teknosociale netværk kan du få øje på, når du ser dokumentaren?
  • Hvilken rolle spiller forbindelserne mellem de menneskelige aktører og de øvrige aktanter? Bliver selve forbindelsen mere betydningsfuld end summen af aktanterne?
  • Hvordan giver det mening at afgrænse netværk og putte dem i den sorte boks? Hvilke enkeltdele bliver for marginale til at de giver mening for analysen? Det kunne for eksempel være datakabler, som er en del af internettets netværk, men som det måske ikke giver mening at tage med.

Analyseøvelse: Mobiltelefoner i Kenya og SCOT

  • Hvilke designs af mobiltelefoner er i spil, og hvilke har gjort det muligt, at få mobiltelefonen udbredt i Kenya?
  • Hvilke brugergrupper fandtes tidligere i Kenya, og hvilke brugergrupper fandtes på den tid, hvor dokumentaren blev lavet (2014)? Hvad gjorde forskellen for udbredelsen?
  • Hvad er brugergruppernes ønsker og behov i forhold til teknologien? Hvilke problemer løser den for folk?
  • Hvordan er disse behov blevet imødekommet i nye versioner af mobiltelefonen og i anden beslægtet teknologi?
  • Er der sket en form for lukning? Hvad er teknologien i givet fald stabiliseret til? Og hvorfor kunne brugergrupperne enes om denne løsning?
  • Hvilke sociale, politiske og økonomiske forhold har spillet ind på denne løsning?