ANT og SCOT

Artiklerne om de to tilgange kan læses på DTUs hjemmeside her: ANT og SCOT.

ANT (Aktør-netværk-teori) og SCOT (Social Construct of Technology) er to forskellige tilgange til teknologi.

Kort om ANT

Hos ANT er tingene i centrum. Helt kort fortalt interesserer ANT sig for de netværk af aktører, der udgør en hvilken som helst teknologi. Aktørerne (eller aktanterne) er ikke nødvendigvis mennesker, men kan også være ting, dyr, planter, procedurer, idéer eller alt muligt andet. Definitionen på en aktant er noget, der gør en forskel i forhold til, hvad der ellers ville være sket.

Med ANT undersøger man relationerne mellem aktanterne, altså de netværk de indgår i. Kongstanken er, at ting kun er noget i kraft af de netværk, de indgår i. En bil kan altså ikke bare betragtes som en selvstændig teknologi. Den eksisterer kun i den form vi kender den, fordi der også er veje, lyskryds, færdselsregler, fabrikker der producerer den osv.

Samtidig smitter bilens tilstedeværelse også af på det omkringliggende samfund. Vi har problemer med forurening og trafikulykker, men også muligheder for at bo langt fra vores arbejde, hvilket har smittet af på bosætningen.

Et netværk er i princippet uendeligt, og det er derfor op til den, som undersøger en teknologi at finde en meningsfuld afgrænsning. Som vi kender det fra andre tilgange er det altså et funktionelt begreb.

ANT er blandt andet velegnet til at åbne den sorte boks. Det er et udtryk for, at man tager en teknologi, som er så almindeligt, at den er blevet selvfølgelig, og dissikerer den. Åbner op for den og undersøger den på kryds og tværs.

Fælles øvelse: (Kort og overfladisk) analyse af bilen med ANT.

Kort om SCOT

SCOT har sit fokus på brugerne af teknologien. Her er teknologien en social konstruktion, altså noget brugerne finder på, at den skal være. En cykel kan for eksempel være et motionsredskab, et transportmiddel eller en rekreativ genstand. En computer kan være et arbejdsredskab, en spillekonsol eller et middel til at socialisere med.

Med tiden vil de fleste teknologier komme til en lukning. Det vil sige, at ét design vil blive det dominerende, fordi brugergrupperne er nået til enighed om, hvad der er den rigtige løsning. Det sker ikke ved et forhandlingsbord, men ved at et design viser sig at have den største og bredeste appel, og at andre producenter derfor også begynder at indrette sig efter det design.

Et oplagt eksempel er mobiltelefonen. Inden 2007 kunne de se ud på utallige måder, afhængigt af, hvilke brugergrupper, de appellerede til. Nogle var business-mobiler med plastiktastaturer til at skrive emails, andre musikmobiler med (relativt) gode højttalere og meget lagerplads til at have musikken liggende, andre var kameramobiler med fokus på kameraet, andre igen havde særlige knapper til sociale netværk.

I 2007 blev den første iPhone introduceret og i løbet af få år begyndte stort set alle andre mobilproducenter at bruge samme grundlæggende design: En telefon med ét stort display, som skifter afhængigt af, hvad det skal bruges til.

Analyseøvelse ANT

 • Gå sammen i grupper på 3-4
 • Lyt i fællesskab til afsnittet Faerch fra podcastserien 8 opfindelser der kan redde verden.
  Podcasten er udgivet af Dansk Industri, som er en organisation, der har til formål at fremme erhvervslivets og industriens interesser, så der er generelt al mulig grund til at gå kildekritisk til dem som kilde. I denne sammenhæng interesserer vi os dog mere for selve det, der bliver sagt, end for motiverne bag.
 • Podcasten handler om teknologi til at genanvende plastik. Mens I hører den skal i notere aktanter i den teknologi, altså alt det, som gør en forskel i forhold til teknologien. Notér det i dette skema, eller lav jeres eget.
 • Efter podcasten kan I sammenligne jeres aktanter og blive enige om et skema. Brug 10-15 minutter på dette.
 • Udvælg herefter nogle af aktanterne og undersøg, hvorledes de indgår i netværk med hinanden. Bemærk, at svaret ikke nødvendigvis findes i podcasten. I kan nemt være nødt til at udføre yderligere research.
 • Sidst i timen afleveres jeres skema og jeres notater på lectio i en dertil indrettet afleveringsmappe. Vi samler op i fællesskab næste gang.

Analyseøvelse SCOT

Gå sammen i grupper på 3-4. Lyt i fællesskab til afsnittet Solar Sack fra podcastserien 8 opfindelser der kan redde verden. Tag noter under podcasten og analysér herefter teknologien med en SCOT-tilgang. Kom blandt andet ind på følgende:

 • Hvilke teknologier er i spil? Både i Solar Sack og andre konkurrerende teknologier? Undersøg eventuelt andre udbredte løsninger til rensning af vand drikkevand.
 • Hvordan bruges teknologierne af forskellige brugergrupper?
 • Hvilke fordele og ulemper er der ved de forskellige teknologier? Hvorfor er nogen blevet fiaskoer?
 • Hvad kan stå i vejen for, at Solar Sack bliver den dominerende teknologi inden for rensning af vand?
 • Er der andre ting, som kunne være relevante at medtage i en SCOT-analyse?

Spørgsmål til teknologierne

Vælg en af teknologierne og stil et spørgsmål om den, som I kan besvare ved hjælp af enten ANT eller SCOT eller begge dele.