ANT og SCOT

ANT (Aktør-netværk-teori) og SCOT (Social Construct of Technology) er to forskellige tilgange til teknologi.

Udover de udleverede tekster, kan der læses lidt om de to tilgange på DTUs hjemmeside her: ANT og SCOT.

Analyseøvelse: ANT og Bellingcat

 • Vi skal lave en individuel, skriftlig øvelse, som afleveres i slutningen af anden lektion i dag. Det er IKKE en test. I må gerne arbejde sammen, spørge ind og drøfte tingene med hinanden, men afleverer altså individuelt.
 • Begynd med at afgrænse jeres problem. Hvad er det helt konkret, I ønsker at undersøge? Fx Bellingcats indflydelse på nyhedsstrømmen, internettets betydning for Bellingcat, internettets betydning for nyhedsbilledet eller noget I selv finder på. Brug eventuelt en tese til at formulere det.
 • Identificer mindst fem væsentlige aktanter i din analyse. Argumentér kort for valget af mindst to af disse aktanter, herunder hvorfor du har valgt at putte dem i den sorte boks, altså betragte dem som aktanter frem for netværk.
 • Beskriv mindst to relationer mellem aktanterne i netværket. Med relationer menes i denne sammenhæng hvordan de påvirker hinanden.
 • Der er hverken krav om redegørelse, diskussion eller om at overholde nogen form for formalia. Hvis I vil punktopstille delelementerne, må I gerne det. Sigt efter at aflevere cirka én side.
 • Filmen om Bellingcat er stadig til rådighed på CFU, hvis I har behov for at gense dele af den.

Analyseøvelse: Mobiltelefoner i Kenya og SCOT

 • Hvilke designs af mobiltelefoner er i spil, og hvilke har gjort det muligt, at få mobiltelefonen udbredt i Kenya?
 • Hvilke brugergrupper fandtes tidligere i Kenya, og hvilke brugergrupper fandtes på den tid, hvor dokumentaren blev lavet (2014)? Hvad gjorde forskellen for udbredelsen?
 • Hvad er brugergruppernes ønsker og behov i forhold til teknologien? Hvilke problemer løser den for folk?
 • Hvordan er disse behov blevet imødekommet i nye versioner af mobiltelefonen og i anden beslægtet teknologi?
 • Er der sket en form for lukning? Hvad er teknologien i givet fald stabiliseret til? Og hvorfor kunne brugergrupperne enes om denne løsning?
 • Hvilke sociale, politiske og økonomiske forhold har spillet ind på denne løsning?