Afrunding af kødproduktion

Eksempler på debatindlæg

Som lovet vil jeg fremhæve et par uddrag fra nogle af jeres debatindlæg, som lykkes med at komme med egne argumenter med baggrund i teorien. Det er ikke de eneste gode eksempler. Andre er også lykkedes med det.

En stor del af jer ender dog med at analysere i stedet for diskutere. Mange fortæller hvad deres holdning er, og analyserer sig frem til, at den nok er pligtetisk, nytteetisk eller noget tredje. Det er jo i sig selv fint, men det er ikke øvelsen her. Det er i stedet at bruge det, I har læst til at underbygge jeres egen argumentation.

Det er indbildsk at tro, at mennesket er centrum, at vi udelukkende står for økosystemet. Jorden fungerer ikke uden dyrene, mennesker kan hverken flyve eller befrugte millioner af blomster, nogle af os kan ikke en gang holde en plante i live. Dyr har følelser, de kan føle glæde, sorg og smerte. Albert Einstein sagde engang: ”Hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre et træ vil den gå hele dens liv og tro den er dum”.

Jeg mener også, at når vi nu har denne højt udviklede hjerne, så har vi også et vist ansvar i forhold til hvordan vi bruger den, og man kan netop overføre den danske filosof K.G. Løgstrups idé om at ”den som er stor og stærk, skal også være blid og rar” til dette. Vi mennesker har nemlig evnen til at udnytte dyr, men jeg synes at når vi nu også har evnen til at lade vær, så burde vi ligesom Løgstrup siger, tage et aktivt valg om ikke at gøre fortræd.

En gris har egentlig ikke brug for at sitte, hvorimod hunde er blevet opdrættet til at adlyde menneskelige ejer. Slagtergrisen har aldrig haft brug for at kunne adlyde mennesker, den skulle bare være stor og fed. Derfor giver det da ikke mening at kalde den dum, fordi den ikke kan gå på line eller spille fodbold. Som Frans de Waal mener, kan man ikke bedømme et dyrs intellekt ud fra menneskelige evner. Vi måler os op af dyr men på vores præmisser, ingen vil nogensinde sammenligne deres egen lugtesans mod en trænet hunds.

Perspektiver på forløbet

Kødproduktion er et af mange etiske dilemmaer. Som de fleste andre etiske dilemmaer, kan det ikke bare sættes ind i en formel, som man kan med et tænkt eksempel som togvognsproblemet. Som regel er der en masse forudsætninger, som man er nødt til at tage stilling til først.

I kødproduktion kan det for eksempel være, hvilken stilling dyr har i forhold til mennesker. Er de, som Descartes ville sige, automata, som vi kan bruge som maskiner, eller er de, som Frans de Waal ville sige, fuldgyldige væsner, som har ligeså meget ret til deres udlægning af verden, som vi har til vores.

I Danmark har vi etisk råd, som tager stilling til en række forskellige etiske dilemmaer. Her kan man se en oversigt over de temaer, som de arbejder med.

Som en lille øvelse skal I i små grupper af to til tre (med dem, I sidder ved siden af) vælge et tema og se om I kan diskutere, hvilke aspekter, der skal afklares INDEN man kan afprøve det på en af de etiske principper. Hver af temaerne er forsynet med et lille “Kort fortalt”, hvor der står mere om temaet.

Almenhistorisk vinkel på kødproduktion

En af de mest oplagte cases til en almenhistorisk vinkel på kødproduktion er industrialiseringen af kødproduktionen, hvor man gik fra husdyr til produktionsdyr. Man gik altså fra at have et par grise og nogle høns gående omme bag gården eller husmandsstedet og slagte dem efter behov til en situation, hvor der dagligt slagtes 85.000 danske svin, hvor de går i stalde i titusindevis sammen og hvor størstedelen af landbrugsarealerne bruges til at producere mad til produktionsdyrene.

Det peger i øvrigt tilbage til idéhistorien. Man ville kunne lave mange interessante undersøgelser af, hvad det har betydet for vores opfattelse af kød og mad generelt.

Teknologihistorisk vinkel på kødproduktion

Vi skal dykke lidt længere ned i den teknologihistoriske vinkel på kødproduktion og bruge det som anledning til at få introduceret ANT (Aktør-Netværk-Teori).

Man kan læse meget mere om ANT på DTUs fremragende hjemmeside her.

Som en øvelse, skal I gå ud i grupper á 3-4. Vælg en teknologi fra kødproduktionen. En boltpistol, 3D-teknologi, inseminering, eller hvad I nu kan finde på og prøv at analysere den med ANT. Vi samler op i fællesskab.