Virtuel firewall, modtager og effekt

Virtuel firewall

Den virtuelle firewall beskriver det forhold, at der er meget kommunikation, der ikke når ind til os. Vi opfatter det simpelthen ikke som relevant for os, og derfor registrerer vi det ikke.

Derfor er det vigtigt, at vi laver vores kommunikation på en måde, som vores modtager vil opfatte som relevant for netop dem.

Modtager

Vores modtager er dem, som vores kommunikation er rettet imod. Det er deres virtuelle firewall, som man skal trænge igennem. Med andre ord: Ens kommunikation skal kodes på en måde, så ens modtager opfatter det som relevant for lige netop dem.

Derfor giver det god mening, at man analyserer sin modtager tidligt i sin proces. På den måde kan man indrette sin kodning og formuleringen af sit budskab så det passer lige præcis på dem.

Vi vil her arbejde med to måder at analysere sin modtager – eller sin målgruppe – på. GallupKompas og persona.

Gallup Kompas

Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj. Det betyder, at man ved hjælp af grove generaliseringer inddeler befolkningen ind i forskellige grupper, kaldet segmenter. Gallup Kompas inddeler befolkningen i ni forskellige segmenter.

Gallup Kompas har selv lavet både korte og lange karakteristikker af deres forskellige segmenter. De kan læses her. 

Pointen er, at man finder det segment, som med størst sandsynlighed vil være lydhør overfor deres budskab. Ved hjælp af beskrivelsen ved man allerede en del om, hvordan man skal henvende sig til dem. For eksempel står om de traditionelle, at de sætter familieværdier højt, er skeptiske overfor teknologi og forbruger medier som lokalaviser, ugeblade og TV.

Derfor er det i sagen natur en dårlig idé at ramme dem med en smart, urban reklame på sociale medier. I stedet skal man forsøge at slå på familieværdierne i sin kodning og placere reklamen i et af deres foretrukne medier.

Personaer

En persona handler i princippet om, at man skaber sit eget segment. Man beskriver en typisk person, som man vil henvende sig til med sin kommunikation. Det er en god idé at få mange detaljer på sin persona, så man i princippet kan se vedkommende for sig.

Effekt

Effekten er kort og godt det, man ønsker at få ud af sin kommunikation. Det vil vi i det følgende se nærmere på i form af cases. Vi skal nemlig i gang med at udmønte vores teori i praksis.

Projekt

Herunder er de fire cases, som dannede ramme om sidste års eksamensopgave. I skal vælge en af opgaverne og lave (mindst) ét grafisk produkt for casen. I må gerne gå sammen i grupper på op til tre, men også gerne arbejde alene. Arbejder man i en gruppe, skal man aflevere ligeså mange grafiske produkter, som der er i gruppen, men kun én rapport.

Rapporten skal afspejle følgende.

  • Hvem er afsenderen, og hvilke særlige hensyn (om nogen) skal der tages til den?
  • Hvad er budskabet? Hvordan har du formuleret det og hvorfor? Hvilke teorier og metoder er i spil?
  • Hvad er mediet? Hvorfor har du valgt netop det medie?
  • Hvad er kodningen? Hvilke overvejelser har du gjort dig? Hvilke metoder og teorier er i spil?
  • Hvem er modtageren?
  • Hvad er den ønskede effekt?

Ungfest i Slagelse

Foreningen Ung i Slagelse vil gerne sætte mere gang i kulturudbuddet til unge i Slagelse Kommune. De har valgt at tage sagen i egen hånd og har arrangeret en byfest for unge mennesker. Det skal foregå lørdag den 1. august på Schweizerpladsen i Slagelse.

Ved festen vil der være koncerter med lokale musikere, bands og DJs, madboder der sælger streetfood, skaterbane med opvisning af professionelle skatere, udstilling af streetart og andre lignende aktiviteter.

Foreningen håber at kunne tiltrække unge i Slagelse, og fokuserer først og fremmest på aldersgruppen 17-25. Selve festen er støttet af forskellige fonde, men der er ikke ret mange penge at gøre med i forhold til kommunikationen. Der er dog et lille budget, så der kan godt trykkes plakater, reklameres på sociale medier og lignende.

Elmegårdens stalddørssalg

Elmegården er et økologisk landbrug. De har først og fremmest svin og kvæg på friland, men dyrker også økologiske grøntsager. Både kød og grønt sælges direkte til forbrugere fra gårdens lille butik, som har åbent tre dage om ugen. Her kan man også købe andre økologiske produkter, som vin, mel og sukker.

Gårdens ejere har en fornemmelse af, at de kan tiltrække flere kunder. Butikken ligger lidt uden for Slagelse, men man tror på, at man godt kan tiltrække folk fra Københavnsområdet, som kan komme forbi og købe stort ind, se på dyrene ude på markerne og måske spise frokost.

De har ikke mange penge til reklamer, men nok til flyers, plakater, reklamer på sociale medier og måske en annonce i en lokalavis.

Undervisningsministeriets kampagne

Undervisningsministeriet er opmærksom på det voksende problem med forstyrrelser fra elektronik i undervisningen. Elever i både grundskolen og gymnasiet bliver i stigende grad forstyrret af sociale medier og computerspil, hvilket i sidste ende går ud over kvaliteten af deres uddannelser.

Ministeriet hverken kan eller vil forbyde brugen af IT, da det er en nødvendig og integreret del af undervisningen, men de ønsker at iværksætte en kampagne, som får eleverne til at lukke ned for den forstyrrende elektronik og skrue op for koncentrationen.

Der er sat rigelige midler af til kampagnen til, at den kan ramme bredt. Man behøver altså ikke bekymre sig om penge, når man laver kampagnens produkter.

Brasiliansk kaffe

Et brasiliansk kaffekonglumerat vil gerne ind på det danske marked med deres kaffe, da de ved, at danskerne generelt drikker rigtig meget kaffe. De har ikke så meget idé om, hvilken målgruppe, de helst skal henvende sig til for at få succes, det det er op til jer at vælge den.

Til gengæld har de masser af penge at reklamere for, så det bliver ikke nogen begrænsning.