Refleksioner om gymnasielærerrollen

Refleksionspapir til Almen didaktik 1. Spørgsmålene var givet på forhånd.


A: Hvad vil det sige at være gymnasielærer, og hvad kræver det at blive en god gymnasielærer? Hvorfra har du dine forestillinger om, hvad en god lærer er? Hvorfor er du blevet gymnasielærer?

En gymnasielærer er en person, som underviser på et gymnasium, men det er jo ikke nødvendigvis det samme som en god gymnasielærer.

En god gymnasielærer kan formidle sit stof på en måde, som er let forståelig for eleverne, kan motivere eleverne og kan måske vigtigst af alt inspirere eleverne til at dygtiggøre sig yderligere inden for feltet. I så fald er det også vigtigt, at læreren kan vise og bane vejen til den yderligere fordybelse, eleverne måtte blive inspirerede til at søge.

Mine forestillinger om den gode lærer er i sagens natur inspireret af de mange lærere, jeg selv har mødt igennem 18 års skolegang, gymnasie og uddannelse. Jeg har haft lærere, som var ekstremt godt inde deres stof, men som ikke forstod at formidle, motivere, begejstre og inspirere. Jeg har også haft lærere, som var mindre dybt nede i deres stof eller havde mindre stofområder, men som mestrede formidlingen. Jeg ved godt, hvem jeg helst selv vil undervises af, selvom den faglige dybde selvsfølgelig heller ikke er uvigtig.

Jeg er nok først og fremmest blevet gymnasielærer af to årsager:

For det første synes jeg, at det er en spændende måde at beskæftige mig med min faglighed. Inden jobbet som gymnasielærer arbejdede jeg ti år i andre jobs, som ikke havde noget med undervisning at gøre. Her kommer man uvægerligt nemt til at sidde og beskæftige sig med små variationer over samme tema. Som fodboldjournalist er det svært at komme udenom, at det meste af ens arbejdsdag går med at skrive om fodbold. Som gymnasielærer får man lov at komme rundt i sin faglighed. Man kan vælge de mest spændende og inspirerende aspekter af den og gå i dybden med dem.

Den anden årsag er, at jeg motiveres meget af den direkte formidling, som undervisningen er. I de fleste andre kommunikationsrelaterede jobs, møder man sjældent sin modtager. Det gør man hver dag som underviser.

B: Hvad kan mit fag, herunder mit fag i samspil med andre fag? Hvad bidrager mit fag med i forhold til elevernes almene dannelse og studiekompetence.

Jeg betragter mit fag Kommunikation/IT som enormt vigtigt, både i sig selv i samspil med andre fag. Så vigtigt, at jeg undrer mig over, at det kun findes på htx. Der er kommunikation i alt, hvad vi foretager os. At være bevidst om sin kommunikation og at have nogle redskaber til den er vigtig, næsten uanset hvilket job man ender i og næsten uanset hvilken uddannelse der fører derhen.

Samtidig er det vigtigt i forhold til de andre fag og meget velegnet til faglige samspil. Man kan kommunikere om alle andre fagområder.

Jeg ser også faget som meget vigtigt i forhold til den almene dannelse. Digital dannelse fylder stadigt mere og med god grund. Vi befinder os midt i en enorm kommunikation- og IT-mæssig revolution. Medier og omgangsformer som vi kender dem dør omkring os og afløses af nye. Mit fag har en kæmpemæssig opgave med at sikre, at eleverne lærer at håndtere de vanskeligheder og udnytte de fordele, som det giver og at de opnår en grundlæggende forståelse af, hvor stor en omvæltning det er.

De nye medier og omgangsformer giver også helt nye muligheder og vanskeligheder i forhold til studiekompetencer. Vi får hele tiden nye værktøjer til (kollaborativ) læring, som kan medvirke til at forbedre studiekompetencer. Samtidig er der vel ikke mange, der er i tvivl om, at tilstedeværelsespres fra sociale medier og multitasking på computere, tablets og smartphones kan være en stor distraktion i forhold til indlæringen.