Refleksioner om forløb i teknologihistorie

Nedenstående refleksioner er foretaget ifm fagdidaktisk kursus i teknologihistorie.

Det forløb, som omtales kan ses her


Mit forløb om den industrielle revolution beskæftiger sig sideløbende to ting: Fagets indhold og fagets form.

Indhold

Fagets indhold behandles her i form af nogle nedslag i den industrielle revolution, herunder dampmaskinen, tekstilfabrikkerne, udviklingen i transportsektoren, handel og samfundsudviklingen omkring industrialiseringen. Det sorterer alt sammen under det faglige mål, som hedder udvise kendskab til vigtige elementer af den teknologiske udvikling fra forskellige historiske epoker og forskellige kulturer.

Samtidig er der brugt forskellige fagbegreber og analysemodeller til at analysere ovenstående udvikling, herunder trekassemodellen, push/pull og teknologiintern forudsætning. Det hører under det faglige mål, som hedder analysere og forstå væsentlige årsager til udviklingen af nogle konkrete teknologier.

Form

Samtidig har forløbet haft til formål at tydeliggøre dele af fagets form for eleverne. Det er sket gennem de tre indfaldsvinkler, altså den tekniske, den filosofiske og den samfundsmæssige. Det har været gjort tydeligt for eleverne, at de tre indfaldsvinkler indebar, og der er brugt lidt tid på at forklare dem, hvad det betyder, at undersøge historien fra en bestemt indfaldsvinkel.

Herefter har de tre indfaldsvinkler fået hver en dobbeltlektion og er blevet brugt til at behandle hhv den tekniske udvikling på fabrikker og i transportsektoren, nytteetik og pligtetik og deres betydning for udviklingen under den industrielle revolution, og urbaniseringen og arbejderbevægelsens opståen.

Kun fordele

Jeg har kun oplevet fordele ved at trække formen eksplicit frem, så den blev tydelig for eleverne. Det har givet mig et godt udgangspunkt til at disponere stoffet og sikret, at jeg kom godt rundt om emnet. Samtidig føler jeg mig overbevist om, at det har givet eleverne bedre forudsætninger for at forstå faget, ikke bare historiefaget som overordnet begreb, men også det teknologihistorie C-fag, som de har og som de måske skal til eksamen i til sommer.

Måden eksaminer afvikles på betyder, at en studentereksamen i et eller andet omfang er et spil. I de cirka 25 minutter en eksamen i teknologihistorie og mange andre fag varer, og hvor resultatet af 75 timer + lektielæsning skal bedømmes på en rigid skala uden nuanceringsmuligheder, er der nogle bestemte begreber, analyser og overvejelser, som vil give eleven point hos en censor. Det er kun rimeligt, at eleverne lærer reglerne til det spil, de er en del af.