Rapport om 6-sekunders video

I skal skrive en lille rapport om jeres 6-sekunders-video. Rapporten skal dække både jeres proces og jeres produkt.

I skal komme ind på følgende:

  • Hvem er jeres målgruppe, og hvorfor henvender I jer til dem? Hvorfor skal jeres budskab netop ud til denne målgruppe?
  • Hvordan henvender I jer til dem. Altså: Hvad har I gjort for at sikre, at I vil nå gennem den virtuelle firewall og ramme jeres modtager.
  • Jeres proces fra idéudvikling til færdigt produkt. Hvad har I gjort, og hvad har I opnået ved at gøre det? Fik I for eksempel en bedre idé af at være igennem en idéudviklingsproces? Hjalp storyboardet med at skabe overblik under optagelserne?
  • Hvordan er jeres video optaget og klippet. Hvilke beskæringer og perspektiv er der brugt? Er der brugt synlig eller usynlig klipning?
  • Hvordan er lyden i jeres video? Har I brugt lydeffekter og musik? Hvad betyder lyden for jeres video?
  • Giv er selv en karakter på 12-skalaen og begrund karakteren. Karakteren skal dække både jeres produkt og jeres rapport.

Rapport og video afleveres senest søndag den 28. januar på fronter.

Videoen kan med fordel lægges op på en videodelingstjeneste som youtube, vimeo eller andet, hvorefter der kan deles et direkte link.