Portfolio og prøvemappe

Vi skal have gjort portfolier klar og have lavet prøvemapper.

Begge dele er beskrevet i Kom/IT-a-bogen under Portfolioeksamen.

Både portfolier og prøvemapper er individuelle og laves på baggrund af de arbejder, I har lavet i løbet af 2. og 3.g. For en god ordens skyld, er her en oversigt over, hvilke forløb, I har været igennem:

Husk på, at faget Kommunikation og IT på A-niveau kan deles op i tre dele:

Forundersøgelse, som blandt andet handler om problemanalyser, målgruppeanalyser, afsenderanalyser, juridiske og etiske aspekter og informationssøgning.

Produktion, som blandt andet handler om processtyring og praktisk tilrettelæggelse, udvikling af strategier, medievalg og selve den praktiske produktion.

Evaluering, som handler om test og egen evaluering af både processer og produkter samt brugen af evalueringerne til fremtidige forbedringer.

Prøvemappen bør afspejle alle tre dele af faget.

Det er ikke nogen kvalitet i sig selv, at teksterne i prøvemappen er lange, men den skal være dækkende.

Prøvemapperne (de udvalgte arbejder, I gerne vil eksamineres i) og portfolier (alle jeres arbejder) afleveres på Lectio senest onsdag den 8. maj. Vi bruger alle lektioner indtil da på at få dem klar. Jeg vil tale med jer om dem undervejs.