Overblik

Computerspil

 • Computerspillets i forhold til spils historie
 • Dit computerspils genre
 • Hvorfor dit gameplay er godt
 • Hvordan dit spil lever op til definitionen af et spil og LeBlancs taksonomi
 • Interaktiv historiefortælling
 • Virkemidler herunder grafik og lyd.
 • Præproduktion herunder konceptudvikling, rollefordeling, målgrupper, markedsundersøgelser, skitser, koordinering af arbejdsopgaver.
 • Produktion herunder valg og brug af software.
 • Postproduktion herunder test og evaluering.

Apps

 • Internettet og distribution af apps generelt
 • Design, herunder fonte, farver og gestaltlove
 • Interaktionsdesign/usability, herunder Jakob Nielsens tommelfingerregler og retningslinjer
 • Præproduktion herunder konceptudvikling, rollefordeling, målgrupper, markedsundersøgelser, skitser, koordinering af arbejdsopgaver.
 • Produktion herunder valg og brug af software.
 • Postproduktion herunder test og evaluering.