Observationer ved aktionslæring om karaktergivning

Nedenfor står generelle observationer i forbindelse med en aktionslæring.

Aktionen er foretaget af Jacob Søgaard på undertegnedes foranledning. Undertegnede var observator.

Aktionen gik ud på, at eleverne gav sig selv standpunktskarakterer. Herefter fulgte en samtale, hvor eleven skulle begrunde deres karakter og læreren herefter skulle fortælle om sit syn på elevens niveau og karakter.

På den måde forenedes en summativ og en formativ evaluering. Eleven fik lov at reflektere over, hvilken karakter vedkommende skulle have og hvorfor. Herefter fik læreren mulighed for at korrigere eventuelle misforståelser og rådgive eleven om, hvordan vedkommende kunne forbedre sit niveau.


Generelle observationer

Eleverne har generelt et meget realistisk billede af deres eget niveau. Både dem, der ligger i toppen og dem, der ligger i bunden. Ingen af de 14 elever adskiller sig fra lærerens vurdering med mere end ét trin på karakterskalaen. Mange har dog selv angivet et interval på to karakterer, en enkelt et interval på tre.

Alle elever får individuelle, konkrete, direkte anvendelige fokuspunkter, som de skal arbejde med for at forbedre (eller holde) deres karakter.

Alle elever får lejlighed til selv at stille spørgsmål eller knytte kommentarer til evalueringen inden den afsluttes. Flere benytter lejligheden til at spørge uddybende ind til fokuspunkterne.

Elevernes evalueringer

Elev 1: Eleven vurderer, at hun ligger lavt mundtligt. Har svært ved integralregning. Får god vejledning i forhold til at rette op på sine mangler. Eleven efterspørger hjemmesider til træning. Henvises til ibøger på Systime. Der vil blive fundet yderligere øvelser.

Elev 2: Eleven vurderer, at hun ligger til 10, men gerne vil op på 12. Lærer er enig og opfordrer eleven til at beskæftige sig med ”hvorfor-spørgsmål”. Har godt styr på tingene, men skal blive bedre til at se tingene lidt oppefra. Eleven spørger, om metodevalg og lignende skal fremgå af opgaver, eller kun mundtligt. Lærer svarer, at det må fremgå kort af opgaven.

Elev 3: Eleven vurderer sig selv til 7 skriftligt og 2-4 mundtligt, fordi hun ikke siger meget. Lærer nogenlunde enig. Ligger i underkanten af 7. Er lidt for svingende, og kan forbedre sig niveau ved at blive mere konsistent. Opfordrer til at øve mundtlige kompetencer i forbindelse med gruppearbejde. Øve problembehandling mere i forbindelse med det skriftlige.

Elev 4: Eleven har lavet en lang redegørelse med mange gode argumenter og vurderer, at en fair karakter vil være 7 både mundtligt og skriftligt. Lærer er enig, men tendensen er, at det skriftlige er på vej op og det mundtlige på vej ned. Advarer mod at give for hurtigt op. Opfordrer til at opsøge forståelse af idéerne bag opgaverne. Opfordrer til at udfordre sig selv med lidt snørklede opgaver.

Elev 5: Eleven vurderer sig selv til 12 skriftligt og 10 mundtligt. Læreren er enig. Eleven oplever nogle gange en umiddelbar forståelse, men er i tvivl om, at det er rigtigt. Ærgrer sig over, at hun ikke får sagt det, når hun føler, at hun har svaret. Læreren forklarer, at karakteren ikke kun gives på baggrund af aktivitet, stiller opgaver med forberedelsestid i udsigt. Opfordres til at arbejde abstrakt og med beviser, for at ligge i den høje ende.

Elev 6: Eleven vurderer sig selv til 7-10 skriftligt og 7 mundtligt. Læreren er enig i evalueringen og i, at eleven ikke altid giver alt hvad hun kan i hjemmeopgaverne. Pas på, at hun ikke kommer lidt længere ned ved manglende skriftlig formidling. Ikke kun på baggrund af klassediskussion, også gruppearbejde m.m. Skriftlig er hun effektiv grænsende til overfladisk. Gode råd om øvelser til forbedring med begrundelser i nytteværdien til en eksamen.

Elev 7: Eleven har ikke lavet en skriftlig selvevaluering. Vurderer sig selv mundtligt til 4-7. Læreren vurderer eleven til 4, men som en der sagtens kan komme op på 7. Dårlig årsprøve. Opfordres til at forbedre kompetencer ved hjælp af øvelser i Systimes ibøger.

Elev 8: Eleven vurderer sig selv til 10-12 både mundtligt og skriftligt, men udtrykker utilfredshed med graden af deltagelse i timerne. Læreren er enig i den generelle vurdering. Højt niveau og god forståelse, men nogle gange usikkerheder. Eleven skal huske den grundige dokumentation. Pas på at konkludere, bare fordi tingene ser fornuftige ud, det skal også holde matematisk. Skal arbejde med formidlingen. Eleven mener selv, det kan hjælpe at bruge Word frem for Mable til at skrive sin dokumentation, da Mable ikke inviterer til formidling.

Elev 9: Vurderer sig selv til 10-12 skriftligt på grund af visse sjuskefejl og 12 mundtligt på grund af god forståelse og deltagelse. Læreren enig både i karakter og for mange sjuskefejl. Opfordrer til mere refleksion over metode. Den middelmådige karakter har brugt en formel, den gode karakter kan begrunde valget af formel.

Elev 10: Ingen selvevaluering på grund af sygdom. Ligger godt. 12 både skriftligt og mundtligt. En bagatel: Pas på, at der ikke kommer for meget på. God til at fange facetter i opgaver som den eneste. Finurligheder. Eleven vil selv gerne blive bedre til at overvinde sig selv og komme op til tavlen.

Elev 11: Eleven vurderer sig selv til 7-10 skriftligt og 4-7 mundtligt. Eleven føler sig nogle gange hægtet lidt af i en klasse med et højt niveau i matematik. Opfordres til at byde ind med delforklaringer. Læreren gør det klart, at den mundtlige karakter også gives på baggrund af gruppearbejde, ikke kun aktivitet i klassediskussioner. Elev og lærer enige om, at eleven har forbedret sig, både i arbejdsindsats og forståelse. Skal huske sin notation, selvom det kan synes som en ligegyldig detalje.

Elev 12: Eleven vurderer sig selv til 7-10 mundtligt og 10 skriftligt. Læreren vurderer, at det er lidt rigeligt højt sat. Der refereres til en samtale, hvor eleven har fortalt, at han sætter ind til matematik. Lærer gør det klart, at det kræver hårdt arbejde. God årsprøve. Projekter mangler teori. Eleven er opmærksom på det. Der skal beviser med. Tilbagemeldingen er, at det kniber med den matematiske formalisme. Skal der nævnes ét arbejdspunkt, skal det nok være formidlingen og kommunikationen af matematik. Eleven spørger, hvordan han kan blive bedre til det. Opfordres til at lytte efter lærerens brug af begreber og kigge efter i bogen efter det samme.

Elev 13: Egen evaluering 00-02. Vil juble og græde af glæde over 02 til eksamen. Læreren enig i niveau. Reel risiko for ikke at bestå. Opfordres til at deltage mere i timerne. Eleven vil gerne, men forstår ikke tingene. Opfordres til at deltage på egne vilkår og på eget niveau. Opfordres til at træne opgaver skriftligt. Opfordres til at bruge lektiecaféen.

Elev 14: Eleven vurderer sig selv til 7-10 skriftligt og 4-7 mundtligt. Er kommet mere på banen. Læreren umiddelbart enig, mener dog at 10-tallet skriftligt er optimistisk, også på baggrund af årsprøve. Opfordres til at være effektiv i det skriftlige arbejde, uden dog at blive overfladisk.