Målgruppeanalyse

Vi vil her arbejde med to måder at analysere sin målgruppe på. Gallup Kompas og persona.

Gallup Kompas

Gallup Kompas er et segmenteringsværktøj. Det betyder, at man ved hjælp af grove generaliseringer inddeler befolkningen ind i forskellige grupper, kaldet segmenter. Gallup Kompas inddeler befolkningen i ni forskellige segmenter.

Gallup Kompas har selv lavet både korte og lange karakteristikker af deres forskellige segmenter. De kan læses her. 

Pointen er, at man finder det segment, som med størst sandsynlighed vil være lydhør overfor deres budskab. Ved hjælp af beskrivelsen ved man allerede en del om, hvordan man skal henvende sig til dem. For eksempel står om de traditionelle, at de sætter familieværdier højt, er skeptiske overfor teknologi og forbruger medier som lokalaviser, ugeblade og TV.

Derfor er det i sagen natur en dårlig idé at ramme dem med en smart, urban reklame på sociale medier. I stedet skal man forsøge at slå på familieværdierne i sin kodning og placere reklamen i et af deres foretrukne medier.

Personaer

En persona handler i princippet om, at man skaber sit eget segment. Man beskriver en typisk person, som man vil henvende sig til med sin kommunikation. Det er en god idé at få mange detaljer på sin persona, så man i princippet kan se vedkommende for sig.

Et eksempel på en persona – som ikke er direkte anvendelig i jeres situation – kan se ud som nedenstående.

Performeren

Performeren går altid benhårdt efter at være den bedste. Han har altid været dygtig i skolen, og han ved, at hans forældre og familie er stolte af ham, og at hans lærere altid har fremstillet ham som den gode elev og brugt ham som et godt eksempel. Det sætter han stor pris på, men det føles også som et pres. Han føler, at alt andet end 12-taller vil blive set som en skuffelse.

Han føler også, at der er en forventning til, at han er stærk og nem at have med at gøre. Derfor vil han nødigt vise svaghed. Han vil gerne altid vise, at han er ovenpå og er fuld af overskud. Derfor har han ikke lyst til at tale med nogen om, at han indimellem føler sig hårdt presset af alle de forventninger der er til ham.

Nogle gange manifesterer presset sig i både fysiske og psykiske symptomer. Det sker især, når performeren af den ene eller anden grund har vanskeligt ved at leve op til forventningerne. Så kan han blive irritabel, ør i hovedet, glemsom og koncentrationen kan svigte. Han kan også føle sig svag i knæene, få høj puls og begynde at svede tilsyneladende uden grund. Han har ikke talt med nogen om symptomerne, fordi han er nervøs for, at det vil skade billedet af ham som den perfekte performer.