Opstart på kampagne

Vi skal i gang med det sidste forløb overhovedet, som kommer til at dreje sig om kampagne. Det er et såkaldt stort, overbliksskabende forløb, hvor vi skal igennem alle led i kommunikationsprocessen.

Kampagnen kommer til at tage udgangspunkt i en case, som er udsendt af organisationen en af os. Casen kan downloades her. 

Casen lægger op til et tidsforbrug på ti timer. Vi kommer til at bruge væsentligt mere tid, men kommer også til at stille større krav. Konkret udvider vi kravene på følgende måde (oprindelige krav med sort – udvidede krav med rød).

1. Foretag en empirisk målgruppeanalyse ved hjælp af kvantitative og kvalitative metoder. Der ønskes minimum 6 forholdsvis homogene målgrupper. Dernæst skal der udarbejdes en persona for hver målgruppe. Endvidere skal der udarbejdes en problemanalyse, afsenderanalyse og en strategi. 

2. Idégenerering og handlingsplaner for hvilke budskaber, virkemidler og medievalg der kan løse opgaven. Der kan med fordel inddrages brugere i denne proces. Her lægges der særlig vægt på det kreative indhold. Idéer og budskaber skal testes. 

3. Benyt de valgte budskaber og virkemidler i et løsningsforslag, hvor I vælger et af følgende sociale medier: Facebook, Instagram, Snapchat. Der skal desuden skabes mindst to andre produkter, heraf mindst ét offline produkt (plakat, postkort, flyer, video, lydklip o.s.v.). Det sidste produkt er valgfrit men kan være et spil i stil med Elude. De forskellige produkter skal understøtte hinanden og spille sammen, så den fremgår som én enhed. Hvis antallet af gruppens medlemmer overstiger tre skal der være ligeså mange produkter som der er medlemmer i gruppen. 

4. Hvilke andre reklamemidler, kampagneaktiviteter og medier vil I anvende til at kommunikere ovenstående budskaber ud til målgruppen på HTX? Kom her ind på både off-line og on-line medier, og udarbejd en medieplan med et anslået budget inden for rammen 200.000 kr. Redegør for jeres valg af medier, og vurder hvilken rolle digitale og sociale medier spiller i vores samfund. Denne medieplan kan med fordel udarbejdes inden punkt 3, da I – i modsætning til det der lægges op til i casen – skal producere medierne i virkeligheden. 

5. Beskriv, hvordan I vil måle effekten af kampagnen, og i hvilken grad I kan indfri målsætningen.

Vi har 12 skoleuger (med forbehold for aflysninger og ændringer) til at løse opgaven. En cirkatidsplan kunne se nogenlunde ud som følger:

Ugenummer Delmål
2 Opstart, Forundersøgelse
3 Analyser og strategi opstart
4 Analyser og strategi afslut
5 Idégenerering, idéudvikling
6 Terminsprøver
7 Vinterferie
8 Handlingsplan og test af idé og budskab
9 Medieplan
10 Medieproduktion
11 Medieproduktion
12 Medieproduktion
13 Effektmåling og test
14 Test og tilretning
15 Rapportskrivning (rapporten skrives løbende)

Vi kommer til at bruge en del af timerne på at gennemgå de emner, I skal arbejde med. Dette vil især være relevant i begyndelsen hvor størstedelen vil være fælles for alle grupper.