Interview om arbejdsformer

I forbindelse med workshop 1 om arbejdsformer foretog jeg et interview med tre elever, som forholder sig til fire forskellige arbejdsformer. Eleverne blev bedt om at fortælle om deres erfaringer med de arbejdsformer, de kunne komme i tanker om, og det var disse fire.

Nedenstående er mine noter, ikke en præcis transkribering.

Gruppearbejde

Eleverne foretrækker gruppearbejde, fordi de kan få klassekammerater og læreren til at se på deres ting og rette det. Eleverne har ikke så meget mod på at tage chancer, lave fejl og udstille egne mangler i plenum.

En elev har oplevet, at han ikke forstod lærerens gennemgang, men da han fik lejlighed til at afprøve det i praksis i samarbejde med andre og læreren hjalp, lærte han det.

En anden elev kan godt lide at få lejlighed til at afprøve de ting, han netop har lært noget teori om i praksis, og det sker bedst ved gruppearbejde.

Tavleundervisning

En elev bliver træt, når der undervises ved tavlen. Enten går det for hurtigt og så lærer man ikke noget fordi man ikke kan følge med, eller også går det for langsomt, så lærer man heller ikke noget fordi man ikke kommer igennem noget stof.

En anden elev oplever nogle gange at blive sat af, fordi han ikke har forstået forudsætningerne for det, der gennemgås ved tavlen. Ved plenumgennemgange har han ikke lyst til at spørge, om han kan få dem forklaret igen.

Klassediskussion

Eleverne er enige om, at det er sjovt, hvis man ved noget om emnet. Det er til gengæld også en forudsætning for, at det er sjovt. Ved man ikke noget om emnet er det kedeligt, og man lærer ikke mere, fordi det, der præsenteres i højere grad er holdninger end viden.

Projektarbejde

Eleverne er enige om, at projektarbejde er godt, når man tager del i projektet. Det kan dog også være nemt at slippe uden om arbejdet, hvis man ønsker det.