Eksamen i multimedier

Grupper

Hvis I vil arbejde i grupper, skal disse dannes hurtigst muligt efter eksamensplanens offentliggørelse (såfremt i skal op). Grupperne dannes af læreren i samråd med eleverne.

Når vi ikke bare kan danne dem nu, er det fordi der ikke er nogen garanti for, at alle kommer op blot fordi nogen kommer op. Dermed ville vi risikere, at nogen pludselig stod alene, fordi deres gruppemedlemmer ikke skulle op, men de selv skal.

Dette vil ske via Lectio, så hold øje med rummet derinde, hvis du kommer op.

Opgaver

Hvis I kommer op, vil der blive formuleret nogle opgaver. Alle disse opgaver vil blive offentliggjort efter udtræk den 16. maj, men mindst fem dage før jeres eksamen. I kender altså de opgaver, I kan trække.

Dagen inden en eventuel eksamen, skal I møde op på skolen og trække en opgave. Dette skal ske cirka 24 timer før jeres eksamen, men ikke mindre end 24 timer. Af praktiske hensyn vil det sandsynligvis blive puljet, så alle der skal op inden et bestemt tidspunkt trækker samtidig.

Opgaverne vil være udformet ud fra samme principper som de cases, I skulle lave apps ud fra. De vil enten dreje sig om apps eller computerspil.

Gode råd om forberedelsestiden

Tænk over, at der er tre ting, du skal nå i forberedelsestiden:

  • Teoretiske og metodiske overvejelser. Hvilken teori og metode kan du bruge til at udforme dit produkt. Hvilke overvejelser vil du gøre dig om kommunikation og æstetik? Hvordan har du grebet idé- og konceptudviklingen an? Hvordan ville du gribe det an, hvis du skulle i gang med en lang proces, hvor produktet for alvor skulle udvikles? Alt dette skal selvfølgelig kunne sættes i direkte relation til din case og dit løsningsforslag.
  • Praktiske løsningsforslag. Udarbejd mindre dele af dit produkt. Det må gerne være små dele og der må gerne være løse ender. Ingen forventer, at I kan skabe et helt produkt på 24 timer. Lav eventuelt noget af det som skitser/flowcharts. Tal gerne om, hvad du ville gøre, hvis produktet skulle udvikles rigtigt. Hvilke metoder, udstyr og materialer skulle du bruge?
  • Forberede et oplæg. Sørg for at forberede et veldisponeret oplæg, som beskriver det ovenstående. Læg måske noget ind løbende og sæt lidt tid af til at få pudset det af og måske også øvet. Sigt efter at holde et oplæg på 10-12 minutters varighed.

24 timer går hurtigt, så undgå at sidde fast. Hvis der er noget, du ikke kan løse, så spring videre til det næste og kom eventuelt tilbage til det, hvis du har tid tilovers i sidste ende.

Eksamen

Eksamen begynder med, at du holder dit oplæg. Eksaminator og censor kan spørge ind undervejs, men vil typisk gemme spørgsmålene til efter oplægget. Når oplægget er færdigt, vil du blive spurgt ind til dit løsningsforslag. Spørgsmålene vil typisk kredse om at få sat opgaveløsningen i relation til, hvad der er foregået i undervisningen, hvis du ikke selv har dækket det i dit oplæg.

Du kan blive spurgt til hele pensum ved eksamen, ikke kun det, du har brugt til din opgaveløsning.

Bedømmelse

Bedømmelseskriterierne er beskrevet i bekendtgørelsen for faget. Her står, at der lægges vægt på, at du…

  • viser evne til at anvende og reflektere over æstetiske elementer i en interaktiv medieproduktion. (Det kunne for eksempel være design og interaktionsdesign).
  • viser evne til at analysere og realisere de kommunikative aspekter af en interaktiv medieproduktion. (Det kunne handle om målgrupper, kommunikationsmodeller og sprog)
  • viser evne til at strukturere en interaktiv medieproduktion. (Det kunne handle om tidsstyring, iterative processer, tests og rollefordeling).
  • demonstrerer et overblik over de forskellige muligheder for materialer og delelementer i en interaktiv medieproduktion og viser fortrolighed med enkelte, udvalgte it-værktøjer, som eksaminanden specielt har arbejdet med. (Det kunne være scratch, Unity3D eller AppInventor)
  • demonstrerer overblik over og praktisk kendskab til de enkelte aktiviteter i fremstillingen af en interaktiv medieproduktion. (Det kunne være grafisk arbejde, lyddesign eller (blok)programmering.)
  • demonstrerer en evne til at forholde sig til, hvordan brugerinteraktion kan foregå hensigtsmæssigt. (Det kunne være interaktionsdesign og test)
  • viser en forståelse af forskellige muligheder for distribution og fremføring af en interaktiv medieproduktion. (Det kunne handle om markedsundersøgelser og hvor/hvordan jeres medieproduktion skal ud.